สินค้า


โคมไฟอุโมงค์และสะพาน HC2520

การใช้งาน
สำหรับส่องสว่างบริเวณภายในอุโมงค์, ใต้อาคาร, บริเวณลานจอดรถ

อุปกรณ์ควบคุม
ติดตั้งภายในเพาเวอร์แฟคเตอร์ไม่ต่ำกว่า 0.9

วัตถุทางแสง
สะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียมบริสุทธิ์ ผิวอะโนด์ได๊ซ์

หลอดไฟฟ้า
หลอดโซเดียมความดันไอสูง (HPS.) 150, 250, 400 วัตต์
หลอดเมทัลฮาไลท์(MH.) 250, 400 วัตต์

วัสดุ
ตัวโคมทำจากอลูมิเนียม โดยวิธี High Pressure Die - Casting และใช้กรรมวิธีในการผลิตในการป้องกันไฟฟ้าสถิต ฝาครอบโคมทำจากกระจกกันร้อน ซึ่งไม่ขุ่นมัวตามอายุการใช้งาน แผ่นสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมขัดเงา และอะโนได๊ซ์อย่างดี

การติดตั้ง
บนเพดาน

ระบบจ่ายไฟ
ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลล์ 50 เฮิทซ์

มาตรฐานโคมไฟ
IP 65


<< กลับหน้ารวมสินค้า