สินค้า


HC2516

การใช้งาน
สำหรับส่องสว่างบริเวณทั่วไป เช่น ถนนทางหลวง , ทางแยก , ทางต่าง

อุปกรณ์ควบคุม
ติดตั้งภายในเพาเวอร์แฟคเตอร์ไม่ต่ำกว่า 0.9

วัตถุทางแสง

หลอดไฟฟ้า
หลอดโซเดียมความดันไอสูง (HPS.) 250, 400 วัตต์
หลอดเมทัลฮาไลท์(MH.) 250, 400 วัตต์

วัสดุ
ตัวโคมทำจากอลูมิเนียม โดยวิธี High Pressure Die - Casting และใช้กรรมวิธีในการผลิตในการป้องกันไฟฟ้าสถิต แผ่นสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมขัดเงา และอะโนได๊ซ์อย่างดี

การติดตั้ง
กับเสา (สามารถสวมกับกิ่งจากด้านท้าย และด้านล่างของตัวโคม)

ระบบจ่ายไฟ

มาตรฐานโคมไฟ
IP 66


<< กลับหน้ารวมสินค้า