pole11

เสาไฟฟ้าแบบติดกิ่ง  ความสูง 3 - 14 เมตร

(Tapered Steel Lighting Pole with Bracket)

รายละเอียดทั่วไป

 • เสาไฟฟ้าทุกต้นทำด้วยแผ่นเหล็กม้วนร้อนคุณภาพสูง หนา 3.5-4.5 มม.  มีจุดคลากมากกว่า 25 กก./ตร.มม.  และมีความต้านทานแรงดึงมากกว่า 41 กก./ตร.มม.
 • เสาไฟทุกต้นไม่มีรอยต่อ  และผลิตตามมาตรฐานอังกฤษ B.S. 1840/1960
 • กิ่งโคมแบบกิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ หรือ หลายกิ่ง  ประกอบเข้ากับโคมไฟแบบต่าง ๆ  ของผู้ผลิตได้
 • เสาไฟฟ้าทุกต้นมีประตูที่ปิดไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งเปิดได้ด้วยกุญแจพิเศษเท่านั้น  โดยภายในมีแผ่นสำหรับติดคาร์ทริดฟิวส์  จัดให้มาพร้อมกับเสาไฟ
  เสาไฟทั้งหมดมีแผ่นฐานเสาที่ได้ขนาดมาตรฐาน  เพื่อติดตั้งบนฐานรองรับที่เหมาะสม
 • เสาไฟฟ้าทั้งหมดผ่านการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing)
 • ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควบคุมการผลิตตามระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008
 • ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้รับการควบคุมในการผลิตที่เข้มงวด  ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

การใช้งาน

 • ทางหลวง,  ทางแยกต่างระดับ,  ทางพิเศษ, สนามบิน
 • โรงงาน,  ลานจอดรถ,  สนามกีฬา,  สวนสาธารณะ  ฯลฯ

pole_bracket