Products

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์


เสาไฟฟ้าแบบติดกิ่ง ความสูง 3 - 14 เมตร

(Tapered Steel Lighting Pole with Bracket)

about

รายละเอียดทั่วไป


  • เสาไฟฟ้าทุกต้นทำด้วยแผ่นเหล็กม้วนร้อนคุณภาพสูง หนา 3.5-4.5 มม. มีจุดคลากมากกว่า 25 กก./ตร.มม. และมีความต้านทานแรงดึงมากกว่า 41 กก./ตร.มม.
  • เสาไฟทุกต้นไม่มีรอยต่อ และผลิตตามมาตรฐานอังกฤษ B.S. 1840/1960
  • กิ่งโคมแบบกิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ หรือ หลายกิ่ง ประกอบเข้ากับโคมไฟแบบต่าง ๆ ของผู้ผลิตได้
  • เสาไฟฟ้าทุกต้นมีประตูที่ปิดไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งเปิดได้ด้วยกุญแจพิเศษเท่านั้น โดยภายในมีแผ่นสำหรับติดคาร์ทริดฟิวส์ จัดให้มาพร้อมกับเสาไฟ
  • เสาไฟทั้งหมดมีแผ่นฐานเสาที่ได้ขนาดมาตรฐาน เพื่อติดตั้งบนฐานรองรับที่เหมาะสม
  • เสาไฟฟ้าทั้งหมดผ่านการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing)
  • ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควบคุมการผลิตตามระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008
  • ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้รับการควบคุมในการผลิตที่เข้มงวด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

การใช้งาน


  • ทางหลวง, ทางแยกต่างระดับ, ทางพิเศษ, สนามบิน
  • โรงงาน, ลานจอดรถ, สนามกีฬา, สวนสาธารณะ ฯลฯ


about