ชุบฮอทดิพ กัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized)

  ขนาดเตาชุบ 1.0x13.0x1.6 เมตร (กว้างxยาวxสูง)

รายละเอียดทั่วไป
 • แผนกชุบสังกะสี  สามารถรับงานชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Hot Dip Galvanized) ด้วยมาตรฐานสากล BS:729, ASTM:A123 ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมชุบสังกะสี   ดังนั้น บริษัทฯ  จึงมีความมั่นใจในการรับประกันคุณภาพของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตของ บริษัทฯ
 • บริษัทฯ ยังได้รับ ISO 9001 : 2008  ซึ่งเป็นการยืนยันความตั้งใจในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง 
ขั้นตอนวิธีการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีดังนี้

  การล้างด้วยน้ำ (rinsing) ใช้น้ำสะอาดล้างชิ้นงานที่ผ่านการแช่สารละลายด่าง และสารละลายกรดเพื่อกำจัดสภาพด่างและกรดออกจากผิวชิ้นงาน

  การกัดด้วยกรด (pickling) ใช้สารละลายกรด เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก ทำความสะอาดผิวโลหะ เพื่อกำจัดฟิล์มออกไซด์และสิ่งปนเปื้อนผิวโลหะออกไป

  การแช่น้ำยาประสาน (fluxing) นำชิ้นงานเหล็กมาแช่ในน้ำยาประสาน (สารละลายซิงค์แอมโมเนียมคลอไรด์ - zinc ammonium chloride solution) เพื่อปรับความตึงผิวของเหล็ก ให้มีความเหมาะสมกับการเคลือบด้วยสังกะสีหลอมเหลว

  การชุบเคลือบสังกะสี (galvanizing) นำชิ้นงานที่จะชุบเคลือบไปแช่ในอ่างสังกะสีหลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 435 - 455 ๐C) สังกะสีจะเคลือบติดกับเนื้อเหล็กหนาขึ้นตามเวลาที่ทำการแช่

  การตกแต่งสำเร็จ (finishing) เหล็กที่ชุบเคลือบสังกะสีเสร็จแล้ว จะถูกนำมากำจัดเอาสังกะสีส่วนเกินออกโดยใช้วิธีการเขย่า (vibrating) หรือการล้าง (draining) หรือการหมุนเหวี่ยง (centrifuging) จากนั้นลดอุณหภูมิชิ้นงานโดยนำไปเป่าลมเย็น หรือนำไปชุบของเหลว (quenching)

  การตรวจสอบ (inspection) ชิ้นงานที่เคลือบสังกะสีแล้ว จะถูกส่งมาตรวจสอบความหนาของชั้นชุบเคลือบ สภาพผิวเคลือบ

  ข้อมูลจาก  :  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ