pole

 

เสาไฟฟ้าเหล็กชนิดกิ่งคู่ หรือหลายกิ่ง  ความสูง 3-14 เมตร

(สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ)

 รายละเอียดทั่วไป

  • ตัวเสาไฟทุกต้นทำจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง ชิ้นเดียวและไม่มีการต่อ
  • กิ่งรับดวงไฟ สามารถต่อเข้ากับโคมไฟแบบต่างๆ  ซึ่งใช้ได้กับทั้งชนิดกิ่งเดี่ยว, กิ่งคู่ หรือ หลายกิ่ง
  • เสาไฟทุกต้นมีประตูที่ปิดไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยกุญแจพิเศษเท่านั้น
  • โดยภายในมีแผ่นสำหรับติดคาร์ทริดจ์ฟิวส์ จัดให้มาพร้อมกับเสา
  • เสาไฟฟ้าทุกต้นผลิตตามมาตรฐาน BS,  ASTM
  • เสาไฟทั้งหมดป้องกันสนิมด้วยการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZE) ทั้งภายใน
    และภายนอก เพื่อให้ทนต่อสภาวะอากาศทั่วไป
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควบคุมการผลิตตามระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008
  • ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

การใช้งาน

ทางหลวง, ทางหลวงพิเศษ, ทางร่วม, ทางแยกต่างระดับ, ถนนท้องถิ่น,
ถนนสายหลัก, ถนนสายรอง, โรงงาน, บริเวณลานจอดรถ, สวนสาธารณะ, 
สะพานลอยคนข้ามถนน, สนามบิน, สนามกีฬา  ฯลฯ
 
 

pole_bracket